Tiết Toán của các em Lớp 8A1 cùng cô giáo Nguyễn Phương Dung


Tiết Toán của các em Lớp 7A2 cùng cô giáo Nguyễn Hạnh Nguyên


Tiết Vật lý của các em Lớp 6A4 cùng cô giáo Trần Thị Lý


152